Siedem Sakramentów Świętych


Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:

  • Chrzest Święty

Sakramentu chrztu św. udzielamy w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10:30 z wyjątkiem pierwszego i drugiego dnia świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia (godz. 12:00).

Do spisania aktu chrztu potrzebne są następujące dokumenty: 


 -> skrócony akt urodzenia dziecka z USC
 -> dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres zamieszkania, wyznanie)
 -> Rodzice chrzestni dziecka mieszkający na terenie innych parafii potrzebują zaświadczenie, że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych.  Zaświadczenie te otrzymuje się w kancelarii parafialnej parafii odpowiadającej aktualnemu miejscu zamieszkania - miejsce zameldowania nie ma znaczenia formalnego - liczy się faktyczny pobyt.
 - potwierdzenie odbytej spowiedzi rodziców i  rodziców chrzestnych
 - zaświadczenie o uczestniczeniu w katechezie dla rodziców i chrzestnych.

Jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę od swojego księdza proboszcza na chrzest poza własną parafią.Miejsce zameldowania nie ma znaczenia formalnego - liczy się faktyczny pobyt.

Prawo Kościoła wymaga, aby przyjmujący chrzest, jeśli to możliwe posiadał jednego chrzestnego (kan. 872 KPK). Dla każdego dziecka należy wybrać przynajmniej jednego chrzestnego, chrzestną lub oboje chrzestnych (mężczyzna i kobieta; por kan. 873 KPK).

 

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjecia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten kto:

-> Ukończył 16 lat - chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
-> Jest praktykującym katolikiem - bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, uczestniczy regularnie we Mszy św. niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić.
-> Jeżeli żyje w związku to musi to być związek małżeński kościelny - sakramentalny.
-> Jeżeli jest uczniem to powinien aktualnie uczęszczać na katechizację.
-> Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
-> Nie jest ojcem lub matka przyjmującego chrzest

Chrzestnymi nie mogą być osoby:

-> Żyjące w związkach niesakramentalnych (bez ślubu kościelnego)
-> młodzież, która nie uczestniczy w katechezie
-> osoba, która nie przyjęła sakramentu bierzmowania
-> obojętni religijnie
-> prowadzący gorszący tryb życia.

 

Konferencja przed chrztem świętym odbywa się w każdy I i III piątek miesiąca o godz. 19:00 w salce parafialnej.

  • Bierzmowanie

  • Eucharystia

Sakramenty uzdrowienia:

  • Sakrament Pokuty i Pojednania

  • Namaszczenie Chorych

Sakramenty w służbie komunii:

  • Małżeństwo

Jeżeli narzeczona lub narzeczony mieszkają na terenie parafii pw. Niepokalanego Serca NMP w Barlinku to wszystkie sprawy związane z sakramentem małżeństwa można przygotować w naszej parafii. Jeżeli narzeczeni nie mieszkają na terenie parafii Niepokalanego Serca NMP w Barlinku to najlepiej wszystkie formalności przeprowadzić w parafii zamieszkania, a najpóźniej 2 tygodnie przed ślubem do naszej Kancelarii Parafialnej dostarczyć licencję, o którą trzeba poprosić w swojej parafii.

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej /narzeczonej lub narzeczonego/ około 3 miesiące przed planowanym ślubem przynosząc następujące dokumenty:

-> Dokument z USC do zawarcia ślubu konkordatowego
-> Dowody osobiste
-> Świadectwo chrztu (metryka). Świadectwo chrztu znajduje się w parafii w której narzeczony/a został/a ochrzczony/a - ważne 6 miesięcy. Należy poinformować, że metryka chrztu potrzebna jest do zawarcia sakramentu małżeństwa. Powinny na niej znaleźć się informacje o przyjętym sakramencie bierzmowania oraz braku adnotacji o małżeństwie.
-> Świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego
-> Zaświadczenie z Poradni Życia Rodzinnego

Po spisaniu protokołu narzeczeni otrzymują:

-> Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi
-> Kartki do spowiedzi /podczas spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna/

  • Kapłaństwo 

Search

f t g

Informacje

Biuro parafialne  czynne:

  • środa  godz. 16:00 - 17 :00
  • czwartek godz. 18:30 - 19:30

Kontakt

ul. Kościelna 3
74-320 BARLINEK
tel. (+48) 95 746-12-04
Gmina: Barlinek
Powiat: Myśliborski
www.parafiabarlinek.pl

parafiabarlinek@home.pl